fbpx

Často kladené otázky

Často kladené otázky

1. Ktorý typ preukazu ISIC môžem použiť na zľavnené cestovné autobusovými prepravcami, MHD a ZSSK?

Zľavnené cestovné u autobusových prepravcov, v MHD a ZSSK môžeš využívať s Univerzitným preukazom študenta ISIC vystaveným VŠ akreditovanou MŠ SR. V tomto preukaze sa nachádza čip obsahujúci informácie pre dopravcu. Viac na www.transcard.sk.

Na zľavnené cestovné môžeš využiť aj stredoškolský Preukaz žiaka ISIC/EURO<26, všetky potrebné informácie o tomto preukaze a jeho akceptácii v doprave nájdeš na www.studentskypreukaz.sk www.transcard.sk.

Preukaz ISIC klasik na účel zľavneného cestovania autobusovými prepravcami, v MHD a ZSSK nie je možné využiť, pretože neobsahuje bezkontaktný čip.

Zľavy na dopravu uznávané aj na nečipové preukazy ISIC nájdeš tu.


2. Končím bakalárske/magisterské štúdium, ako a kde mi platí preukaz?

Preukaz ISIC a jeho komerčné zľavy platia do 30.9. daného roku (svoju platnosť si vieš skontrolovať na zadnej strane preukazu –  napr. 09/2017: preukaz platí do 30.9.2017).

Štátom garantované zľavy (doprava na MHD, SAD, ZSSK) sú viazané na status študenta a ten je podľa zákona zadefinovaný nasledovne:

Zákon č.131/2002 Z.z o vysokých školách § 65 Riadne skončenie štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
(2) Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a § 66 alebo odo dňa prerušenia štúdia podľa § 64 ods. 1.


3. Kam sa mám obrátiť, ak sa mi stratil, poškodil alebo mi ukradli preukaz ISIC?

Ak vlastníš klasický preukaz ISIC, jeho duplikát Ti vystavíme za poplatok 3,30 € v CKM SYTS. Informácie, ako o duplikát požiadať a tlačivo, nájdeš tu. Ak však vlastníš Univerzitný preukaz študenta ISIC, duplikát Ti musí vydať tvoja VŠ za poplatok, ktorý ona určí. Obráť sa, prosím, na svoje študijné oddelenie.


4. Aký je rozdiel medzi preukazom ISIC klasik a univerzitným preukazom študenta ISIC?

ISIC klasik je Medzinárodný preukaz študenta a na základe potvrdenia o návšteve školy si ho môžeš vybaviť na týchto predajných miestach. Tento preukaz neobsahuje čip, je to plastová karta, ktorou sa doma aj v zahraničí identifikuješ ako denný študent svojej školy.

Univerzitný preukaz študenta ISIC je spojením 2 preukazov: Univerzitného preukazu, ktorý Ti je VŠ zo zákona povinná vydať a Medzinárodného preukazu študenta ISIC. Tento preukaz vystavený VŠ akreditovanou MŠ SR má v sebe bezkontaktný čip, vďaka ktorému môžeš cestovať autobusovými prepravcami, MHD a ZSSK za zľavnené cestovné. Viac o čipe v preukaze sa môžeš dozvedieť na www.transcard.sk.


5. Ktorí dopravcovia uznávajú preukaz ISIC klasik na zľavnené cestovné?

Zoznam dopravcov poskytujúcich zľavu na nečipový preukaz ISIC klasik nájdeš tu (zadaj kategóriu „Doprava“).


6. Platí mi s Univerzitným preukazom študenta ISIC zľava na ZSSK na celom Slovensku?

Áno, všetky potrebné informácie nájdeš tu alebo priamo na stránke ZSSK.


7. Mám možnosť využívať výhody ISIC, ak mám viac ako 26 rokov?

Preukaz ISIC nemá hornú vekovú hranicu. Ak spĺňaš vek nad 12 rokov (v prípade držiteľa preukazu ISIC/EURO<26 vek nad 6 rokov) a si denným študentom, máš možnosť využívať všetky komerčné zľavy, ktoré pre Teba ISIC vybavil.


8. Kde nájdem informácie o zľavách v konkrétnych krajinách sveta?

Na webovej stránke www.isic.org v sekcii „Discounts“ si môžeš navoliť hociktorú zo 130 krajín sveta, kde platí ISIC a dozvieš sa aktuálny prehľad zliav v každej z týchto krajín.


9. Mám nárok na ISIC, ak som študentom externého alebo dištančného štúdia?

Nárok na preukaz ISIC majú len študenti riadneho denného štúdia na škole akreditovanej Ministerstvom školstva SR. Pokiaľ si externým študentom, máš menej ako 26 rokov a máš záujem využívať zľavy doma aj v zahraničí, zabezpeč si kartu EURO<26. Viac info na www.euro26.sk.


10. Ktoré číslo na Univerzitnom preukaze je číslom licencie ISIC?

Nájdeš ho na prednej strane pod fotkou. Je to číslo začínajúce veľkým S, po ktorom nasleduje dvanásť-číslie, napr.: S 421 123 245 345.


11. Je cestovné poistenie UNION súčasťou môjho preukazu ISIC alebo si ho musím dokúpiť?

Celoročné cestovné poistenie UNION nie je automaticky zahrnuté v preukaze ISIC. Môžeš si ho k preukazu ISIC zakúpiť.  Viac info nájdeš tu.


12. Kto má nárok na zľavu v doprave na území Slovenskej republiky?

Štátom garantované zľavy na MHD, SAD a vlaky si môže uplatniť len študent študujúci na škole akreditovanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý nepresiahol vek 26 rokov.

Študenti zahraničných univerzít/škôl majú nárok len na komerčné zľavy vyplývajúce z licencie ISIC. Študenti zahraničných univerzít/škôl programu ERASMUS potrebujú na uplatnenie štátom garantovaných zliav Univerzitný ISIC preukaz slovenskej VŠ, na ktorej študujú.

Doktorandi nemajú na štátom garantované zľavy nárok.


13. Kto má profil v ONLINE systéme?

Prístup na profil v ONLINE systéme majú len študenti študujúci na školách akreditovaných MŠ SR. Taktiež uvítací email dostanú len držitelia platných preukazov v SR.


14. Čo je to elektronické overovanie platnosti preukazu?

Preukazy ISIC poskytujú množstvo zliav a výhod pre svojho držiteľa. Zľavy sa poskytujú len na platné preukazy na základe platnosti uvedenej na preukaze a v našej databáze držiteľov. Ten držiteľ, ktorý už nemá platný preukaz, si potrebuje predĺžiť jeho platnosť tým, že si na škole zakúpi známku ISIC na daný rok.

Niektorí partneri si overujú platnosť preukazu aj elektronicky – to znamená, že systém partnera sa opýta našej databázy držiteľov, či daný preukaz je platný alebo neplatný. Ak je platný, zľava bude poskytnutá. Stále viac a viac partnerov prechádza na elektronické overovanie platnosti preukazov – nielen e-shopy, ale aj bežné „kamenné“ obchody.

Pre úspešné využitie elektronicky kontrolovaných zliav je veľmi dôležité, aby škola, ktorá vydá preukaz alebo známku ISIC, nás o tom včas informovala. My to obratom nahráme do databázy a od toho momentu je možné využívať aj elektronicky kontrolované zľavy.


15. Čo robiť, keď sa nedarí využiť zľavu?

Ak ti nefunguje uplatnenie zľavy, urob toto:

1. Skontroluj, či máš platný preukaz – buď tam musí byť vytlačená platnosť alebo známka ISIC. Ak platnosť preukazu vypršala a ešte stále študuješ na svojej škole, zakúp si na škole známku ISIC, ktorá predĺži platnosť Tvojho preukazu.

Snímka obrazovky 2015-09-09 o 13.33.02

 

2. Ak máš preukaz platný, skontroluj, či si do systému poskytovateľa ISIC zľavy zadal správne číslo svojho preukazu. Zadávaš číslo začínajúce písmenom „S“. Niektorí poskytovatelia overujú tiež priezvisko s číslom preukazu – preto si treba pozorne prečítať podmienky daného poskytovateľa.

3. Ak je všetko zadané správne a stále nie je možné využiť zľavu, napíš nám na: recepcia@ckmsyts.sk. Nezabudni uviesť číslo tvojho ISIC preukazu a popis problému. Overíme, či máš preukaz platný aj v našej databáze – je totiž možné, že škola nám nedala informáciu o platnosti tvojho preukazu.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»