fbpx

Global Study Awards - EURO26

Snímka obrazovky 2016-02-10 o 23.28.49

Čo je grant Global Study Awards?

Chceme patrične povzbudiť mladých ľudí, aby počas svojho vysokoškolského štúdia študovali v zahraničí za účelom získania nových skúseností a objavovania nových krajín, kultúr a jazykov. To je dôvod, prečo ISIC Asociácia, StudyPortals a British Council IELTS spúšťajú Global Study Awards.

Global Study Awards považuje štúdium v zahraničí za pozitívnu, život meniacu skúsenosť pre mnohých študentov, aby tak otvorili svoje myslenie alternatívnym možnostiam osobného života a profesionálnej kariéry rovnako ako napomohli medzikultúrnemu porozumeniu a tolerancii.

Získaj až £10 000 na rozšírenie svojich obzorov

Individuálny grant Global Study Award má maximálnu výšku £10 000 (cca. 14 000 €).
Grant bude použitý v prvom rade na školné, zaplatené priamo vyššej vzdelávacej inštitúcii, ktorú bude úspešný kandidát navštevovať.
Ak sú poplatky školného nižšie ako maximálna hranica £10 000, zvyšné prostriedky môžu byť použité na životné náklady na maximálne 52 týždňov začínajúc od týždňa, kedy sa študent vo vyššej vzdelávacej inštitúcii zaregistruje.


Čo napísali minulí víťazi

[row][column md=“4″]

Emily z Kene

EmilyStudyPortals bol základným nástrojom pre prieskum kvality vzdelávania, austrálskej kultúry a informácií o grante Global Study Awards. Výhrou grantu začína pre mňa vzrušujúce dobrodružstvo, ktoré sa vyskytne raz za život a ktoré mi umožní žiť zmenu nielen ako mladému človeku, ale ako africkej žene.

[/column][column md=“4″]

Eylem z Nemecka

EylemVíťazstvo v Global Study Awards mi umožnilo ďalej nasledovať môj cieľ na Sheffield Hallam University vo Veľkej Británii a otvorilo mi nové možnosti a dvere pre moju budúcu kariéru. Som pripravená učiť sa a spájať s novými ľuďmi a zažiť život v krajine s rozdielnymi hodnotami, jazykom a kultúrou. Veľká Británia, teš sa na mňa!

[/column][column md=“4″]

Roberta z Ugandy

RobertaNeexistuje jedno jediné slovo v slovníku angličtiny, ktoré by mohlo náležite opísať to, ako som sa cítila, keď som sa dozvedela, že som jedným z výhercov. Budem si musieť na to vytvoriť svoje vlastné slovo. Napriek tomu, som veľmi vďačná a strašne vzrušená z cesty, ktorú pre mňa Global Study Awards vydláždilo.

[/column][/row]


Ako to prebieha? 

Aktuálne beží druhé kolo Global Studay Awards v tomto akademickom roku.
V prvom kole, ktorého výsledky boli vyhlásené v januári 2016, boli udelené štyri granty.
Až päť grantov bude udelených v druhom kole, ktoré je otvorené od 15. januára do 30. júna 2016 pre študentov začínajúcich svoje štúdium v zahraničí medzi 1. augustom 2016 a 31. októbrom 2016.
Výberová komisia je tvorená reprezentantmi našich partnerov, ktorí starostlivo preskúmajú a zhodnotia všetky žiadosti. Vážnejší kandidáti prejdú úvodným výberom a budú pozvaní na osobné interview, ktoré bude ešte pred samotným výberom víťazov. Víťazi budú oznámení do 3 mesiacov od uzatvorenia podávania žiadostí. Časové harmonogramy podania žiadostí o Global Study Awards sa môžu meniť.

Koho hľadáme?

Global Study Awards je navrhnuté pre podporu vysoko motivovaných, talentovaných jedincov, ktorí môžu aktívne preukázať:

  • ich potenciál prispieť svojim štúdiom spoločnosti;
  • silný záväzok vybudovať si svoju kariéru;
  • úprimný záujem o zvýšenie medzikultúrneho porozumenia a zdieľania.

Úspešní kandidáti budú ochotní s komunitami ISIC, StudyPortals a British Council IELTS verejne zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými študentami. Global Study Awards sú dostupné vhodným študentským kandidátom zo všetkých krajín sveta. Global Study Awards umožnia úspešným kandidátom študovať v zahraničí na akomkoľvek vysokoškolskom alebo post-graduálnom programe vo vyššej vzdelávacej inštitúcii. Global Study Awards nemôžu byť úspešnými kandidátmi použité na štúdium vo svojej domovskej krajine.

Kto sa môže hlásiť?

Aby ste boli vhodným Global Study Awards žiadateľom, musíte:

  • mať vek nad 18 rokov,
  • spraviť si IELTS test v British Council centre a mať platný oficiálny Test Report Form (TRF) vydaný od British Council,
  • byť platným ISIC držiteľom,
  • plánovať nastúpiť na full-time štúdium v zahraničí v akademickom roku začínajúcom medzi 1. augustom a 31. októbrom 2016,
  • napísať krátku review vašich študijných skúseností na STeXX.eu
  • byť schopný poskytnúť potvrdenie a/alebo oficiálny list o prijatí na vyššiu vzdelávaciu inštitúciu (vysokú školu, univerzitu) pred posledným dátumom.

Vaša prihláška musí byť podaná v angličtine.


Dôležité odkazy:


O partneroch projektu:

[row][column md=“4″]
britishcouncil_ielts_logo
British Council je medzinárodná organizácia pre vzdelávacie možnosti a kultúrne vzťahy. Sídli vo Veľkej Británii a je reprezentovaná v 107 krajinách sveta.
British Council spája celosvetovo ľudí so vzdelávacími možnosťami a kreatívnymi myšlienkami z Veľkej Británie a buduje dlhotrvajúce vzťahy medzi Veľkou Britániou a ostatnými krajinami.
IELTS je International English Language Testing System (medzinárodný systém testovania anglického jazyka), celosvetovo uznávaný test anglického jazyka.
IELTS bolo jedným z pionierov v testovaní zručnosti anglického jazyka pred 25 rokmi a pokračuje v nastavovaní štandardu testovania anglického jazyka aj v súčasnosti. Je akceptované viac ako 9000 inštitúciami po celom svete.
[/column][column md=“4″]
isic_colour
ISIC Asociácia je nezisková organizácia, ktorá stojí za International Student Identity Card (ISIC) – medzinárodným študentským identifikačným preukazom. Vznikla v roku 1953 a ISIC karta je v súčasnosti vydávaná študentom vo viac ako 130 krajinách sveta bez ohľadu na ich národnosť, rasu, pohlavie alebo vierovyznanie.
Karta ISIC je jediným medzinárodne uznávaným dôkazom statusu študenta a dáva prístup celosvetovo k viac ako 42 000 službám, produktom alebo zážitkom v každej fáze a oblasti študentského života.
[/column][column md=“4″]
studyportals_colour
StudyPortals je medzinárodná študijná výberová platforma umožňujúca študentom nájsť a porovnať ich vlastné študijné možnosti. S viac ako 45 000 publikovanými kurzami od viac ako 1800 pridružených univerzít a a viac ako 9 miliónmi užívateľov v roku 2014 je StudyPortals popredným informačným zdrojom pre vyhadávanie štúdia.[/column][/row]


Máš otázku?

Napíš nám ju na Facebook.
 

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»