fbpx

ISIC Klasik - EURO26

Medzinárodný preukaz študenta ISIC

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole.

3

ISIC = International Student Identity Card. Preukazy vydáva od roku 1953 medzinárodná organizácia ISIC Association pod záštitou UNESCO.

ČO VÁM PREUKAZ PONÚKA?

 • Výhodné zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, letné festivaly, zimné lyžovačky, koncerty, na dopravu, ubytovanie, stravovanie či nákup tovarov a služieb.
 • Poistenie do celého sveta.
 • V 130 krajinách sveta, kde ISIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá vám ochotne podá ďalšie informácie: www.isic.org
 • POZOR! Preukaz ISIC klasik neobsahuje bezkontaktný čip, a preto si naňho nemôžete uplatňovať zľavy zo zákona u dopravcov (SAD, ZSSK, MHD)

KOMU JE PREUKAZ URČENÝ?

Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi/žiakovi nad 12 rokov.

V prípade základných a stredných škôl zapojených do projektu je preukaz žiaka ISIC/EURO<26 vydávaný žiakom už od 6 rokov.

Žiadateľ o preukaz ISIC musí byť v deň podania žiadosti:
1. študentom denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole, oficiálne uznávanej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej škole v zahraničí,
3. štúdium musí byť v rozsahu aspoň jedného semestra, minimálne v dĺžke 3 mesiace.


ČO POTREBUJETE K JEHO VYSTAVENIU?

Súčasťou každej žiadosti o vydanie preukazu ISIC je:

 • potvrdenie zo školy, ktoré nesmie byť v deň podania žiadosti staršie ako 30 dní
 • u študentov študujúcich v zahraničí potvrdenie o prijatí na štúdium (napr. CoE) a súčasne aj kópia pasu s platnými študentskými vízami, prípadne iné potvrdenie z Veľvyslanectva alebo Ambasády danej krajiny. Ak žiadateľ nemá platné študentské vízum, je povinný podpísať čestné prehlásenie. Študentom študujúcim v Českej Republike nahrádza študentské víza potvrdenie o prechodnom pobyte (štúdium ako účel pobytu), prípadne potvrdenie o návšteve školy v českom alebo anglickom jazyku.
 • jedna fotografia rozmerov 28×34 mm
 • preukaz totožnosti
 • členský poplatok 10 €

Vzhľadom k tomu, že preverujeme potvrdenia o návšteve školy, preukazy ISIC pre žiadateľov starších ako 26 rokov sa nevystavujú na počkanie, ale po uplynutí 3 pracovných dní od podania žiadosti.
Získaj preukaz ISIC klasik ešte pohodlnejšie prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Možnosť objednať si preukaz platí len na území SR. Objednaj si ho teraz.


PLATNOSŤ PREUKAZU

Preukaz platí 12 mesiacov odo dňa vydania preukazu. Preukaz vydaný dňa 3.4.2018 je platný do dňa 2.4.2019. Tento preukaz si môžeš zakúpiť kedykoľvek počas aktuálneho akademického roka, pričom v deň zakúpenia preukazu musí byť žiadateľ o preukaz študentom/žiakom denného štúdia na VŠ/SŠ/ZŠ.

Počas doby platnosti preukazu CKM SYTS spracúva Tvoje osobné údaje v informačnom systéme CKM ONLINE. Uskutočňuje prenos týchto osobných údajov do CCD (Central Cardholders Database). Vlastníkom a správcom CCD je materská organizácia IAS (International Association Services) v Holandsku.


ZĽAVY NA SLOVENSKU

Kompletný zoznam zliav nájdeš po kliknutí tu a zľavy v 130 krajinách sveta nájdeš po kliknutí tu.


KDE MÔŽEM PREUKAZ ZÍSKAŤ?

 1. na pobočke CKM 2000 Travel
 2. v Cestovnej agentúre PRIMA v Dolnom Kubíne
 3. ON-LINE PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ OBJEDNÁVKY – Získaj preukaz ISIC – klasik ešte pohodlnejšie prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Klikni na tlačidlo Objednať a dozvieš sa viac informácií. Možnosť objednať si preukaz platí len na území SR.
PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»