fbpx

Kariéra s kartou mladých EURO

Naštartuj svoju kariéru s EURO<26!

Ak sa chceš prezentovať kvalitným životopisom, motivačným listom či vlastným webom, môžeš si ho so svojou kartou EURO<26 vytvoriť za pár minút zdarma na Kickresume.com/students!

Ak ešte nemáš preukaz a chceš ušetriť,

Ako nájdem pracovné ponuky?

Nájdenie vhodných pracovných príležitostí je záležitosťou niekoľkých minút. Na stránkach profesia.sk, praca.sme.sk alebo kariera.zoznam.sk si môžeš rôzne ponuky roztriediť podľa rôznych kritérií, ako napríklad pracovnej pozície, miesta práce, požadovaného vzdelania, druhu pracovného pomeru alebo požadovaných jazykových znalostí.

Na základe týchto kritérií si tiež môžeš nastaviť svojho agenta, ktorý ti bude relevantné pracovné ponuky pravidelne posielať na tvoj mail. 

Ak ťa najviac zaujíma výška tvojho budúceho platu, pri každej z pracovných ponúk je po novom zo zákona zamestnávateľ povinný uviesť aj platové ohodnotenie. Dobré, nie?

Vytvorenie životopisu — ako na to?

Veľa ľudí starostlivosť o svoj životopis zanedbáva. Pritom dobre vypracovaný životopis má silu každému vydláždiť cestu k práci snov. Je to kľúčový dokument, ktorý nepriamo vypovedá o kvalitách a osobnosti daného človeka.

Hlavnou úlohou životopisu je ťa predstaviť. Kto si, čo vieš a čo všetko si v živote dosiahol (samozrejme sa to týka len tých informácií, ktoré zaujímajú konkrétneho zamestnávateľa). Čo by v ňom nemalo chýbať?

 

Osobné údaje — K nim patrí tvoje meno, priezvisko a e-mailová adresa. Ale nie, že ti napadne použiť smutnymacko123@azet.sk! Ak máš možnosť, použi adresu vo formáte meno.priezvisko@gmail.com, alebo podobnú. 

Vzdelanie —  Uveď len najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania spolu s plným názvom školy a vyštudovaného odboru. Nezabudni tiež vymenovať niektoré kurzy, semináre či práce, ktoré súvisia s danou pracovnou ponukou.

Pracovné skúsenosti — Uveď miesta, kde si pracoval ako stážista alebo dobrovoľník. Nezabudni opísať pracovnú náplň, názov firmy, rok nástupu a odchodu. Podrobne popíš úlohy, za ktoré si bol zodpovedný, a úspechy, ktoré si dosiahol. 

Jazykové znalosti — Vymenuj cudzie jazyky, ktoré ovládaš. Nezabudni tiež uviesť aktuálnu úroveň tvojich jazykových znalostí.

Ostatné informácie — Tu patria dodatočné informácie napríklad o vodičskom preukaze, počítačových znalostiach a záľubách, ktoré sa vzťahujú k danej pozícií.

Diplomy a certifikáty nie sú povinnou súčasťou životopisu, ak s danou pozíciou priamo nesúvisia. Ak však máš k dispozícií referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov, nezabudni ich vždy k životopisu pripojiť ako prílohu.

Nezabudni, že s Kickresume môžeš mať životopis pekný a prehľadný s použitím modernej šablóny. Motivačný list

Motivačný list je nepovinnou a často zanedbávanou časťou žiadosti o zamestnanie, ktorá ti môže výrazne pomôcť získať danú pracovnú príležitosť.

Je to krátky dokument, napísaný voľnou rečou a prispôsobený na mieru špecifickej pracovnej ponuke, ktorý má za úlohu presvedčiť zamestnávateľa o tom, že práve ty si ten najvhodnejší kandidát na danú pozíciu. Opisuje tvoju motiváciu a nenútene vyzdvihuje tvoje prednosti a silné stránky, ktoré sú ilustrované konkrétnymi situáciami a príkladmi.Priprav sa na pracovný pohovor

V prvom rade potrebuješ byť v obraze. Zisti si čo najviac informácií o danej firme, o ponúkanej pozícii, ako aj o trendoch v danom odvetví. Personalista potrebuje vidieť, že nie si nováčik, ale skúsený profesionál, ktorý nenechal nič na náhodu.

Priprav si jeden skutočný príbeh úspechu zo svojej pracovnej stáže alebo bývalého zamestnania, ktorým trafíš presne do čierneho. Dobrým príbehom konkrétnym spôsobom vyzdvihneš svoj potenciál a skutočný prínos pre nového zamestnávateľa.

Personalista tiež potrebuje istotu, že sa budeš vedieť v novom kolektíve a pracovných procesoch rýchlo zorientovať. Nezabudni preto poukázať na svoju schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa novým situáciám.

Počas pracovného pohovoru bude personalista tiež venovať značnú pozornosť tvojej reči tela. Daj si preto záležať na tom, ako budeš do miestnosti na pohovor vstupovať a čo bude z teba vyžarovať. Kráčaj sebavedomo a rozprávaj zreteľne a pomaly. Udržiavaj priateľský očný kontakt s osobou, ktorá vedie pohovor, a snaž sa sedieť vo vzpriamenej polohe počas celého pohovoru.


Ako vyzerá pracovný pohovor

Podstatná časť pracovného pohovoru pozostáva z otázok personalistov, ktoré sú však často predvídateľné a dá sa na ne dobre pripraviť. Ak budeš vedieť na ne pohotovo reagovať, bude ťa prakticky nemožné položenými otázkami zaskočiť. K bežným otázkam na pracovných pohovoroch patrí napríklad:

V akom najdôležitejšom projekte ste doposiaľ pracovali? Aká bola vaša úloha?

Aké sú Vaše finančné očakávania?

Skúste uviesť Vaše najlepšie a najhoršie vlastnosti/ schopnosti.

Priprav si dopredu zoznam otázok, ktoré by si sa rád opýtal, a nezabudni ich vo vhodnej chvíli položiť. Tvoja aktivita počas pohovoru by mala reflektovať záujem, ktorý máš o danú pozíciu. Tu je pár otázok, ktoré by ťa mohli zaujímať:

Aké by boli moje možnosti profesionálneho rastu vo vašej spoločnosti?

Aká je politika vašej firmy v sociálnej oblasti (benefity, poistenia, príspevky, atď.)?

Aká by bola štruktúra môjho platu/mzdy?Ak sa chceš prezentovať kvalitným životopisom alebo motivačným listom, môžeš si ho so svojou kartou EURO<26 vytvoriť za pár minút zdarma na Kickresume.com/students!

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»