fbpx

Kúp si EURO

Kúp si EURO<26 do 30.6.2021 a VYHRAJ ceny v hodnote viac ako 500 Eur – podmienky súťaže

 

Ktokoľvek, kto si do 30. júna 2021 kúpi kartu EURO<26 je v zlosovaní o krásne ceny od partnerov súťaže HEJ.SK a DATART.SKDo losovania sa treba prihlásiť tu.

Súťažíme o:

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o tieto ceny JBL BEZDRÔTOVÉ SLÚCHADLÁ v hodnote 99,0 Eur, SLÚCHADLÁ PIONEER v hodnote 85,4 Eur, 1X POUKÁŽKA NA NÁKUP V HEJ.SK v hodnote 100 Eur, LENOVO FIT NÁRAMOK v hodnote 31,9 Eur, ELEKTRICKÁ ZUBNÁ KEFKA PHILLIPS v hodnote 109,9 Eur, JBL PRENOSNÝ REPRODUKTOR v hodnote 59,9 Eur, GOGEN BEZDRÔTOVÁ NABÍJAČKA v hodnote 18,5 Eur sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 13.4.2021 do 30.6.2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je Datart Megastore s.r.o. a Hej s.r.o.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Držitelia preukazov EURO<26 sa zapájajú do súťaže prostredníctvom tohto formulára. Súťaž je propagovaná najmä na na IG profil @euro_26 a FB profil @Kartamladycheuro26.

Detaily:

Ako vyhráš?

1. Kúp si kartu EURO<26 tu.

2. Daj „páči sa mi“ FB profilu @Kartamladycheuro26  ALEBO follow IG profilu @euro_26

3. Tu si vyber CENU, ktorú chceš vyhrať 🙂

Výhercov cien vyžrebujeme 1.7.2021.

Každý vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musí dodatočne preukázať platným preukazom EURO<26 zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre a potvrdenie doručovacej adresy.

Výhercovia súťaže bude po jej ukončení zverejnení na tejto webovej stránke a na IG profile @euro_26 a FB profile @Kartamladycheuro26. Výhercami sa stávajú: Natália z Myjavy s výhrou bezdrôtová nabíjačka GoGEN 5W čierna, Oliver z obce Preseľany s výhrou fitness náramok Lenovo WD06 čierny, Romana z Istebného s výhrou poukážka na nákup v HEJ.SK v hodnote 100 Eur, Richard z Trebatíc s výhrou slúchadlá Pioneer DJ HDJ-X5-S (HDJ-X5-S) strieborná, Vanesa zo Zázrivej s výhrou zubná kefka Philips Sonicare ProtectiveClean HX6850/47 (HX685047) čierna, Miška zo Zlatých Moraviec s výhrou prenosný reproduktor JBL CLIP 4 biely, Alexandra zo Žiliny s výhrou slúchadlá JBL Tune 225TWS modrá.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 1.7.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.euro26.sk, IG profile @Euro_26 a FB profile @Kartamladycheuro26. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 16.7.2021 a budú zasielané kuriérskou službou.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»