fbpx

Gramatické zákernosti, otestujte si svoje gramatické zručnosti! - EURO26

Ako sa správne píše nasledovné sloveso?

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Označte správny tvar slova e-mail.

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Označte gramaticky správny tvar nasledujúcich slov.

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Označte gramaticky správny tvar nasledujúcich slov.

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Označte gramaticky správny tvar nasledujúcich slov.

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Označte gramaticky správny tvar nasledujúcich slov. (Po tejto otázke prosím chvíľu počkajte. Máme pre Vás pripravenú zaujímavú odpoveď.)

Správna odpoveď! Nesprávna odpoveď!

Po tejto otázke prosím chvíľku počkajte, máme pre Vás vyhodnotenie kvízu!

Gramatické zákernosti, otestujte si svoje gramatické zručnosti!
1.
2.
3.

Share your Results:

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»