fbpx

Prečo vznikol ISIC? Dočítaj sa viac o histórií a jeho využití

ISIC karta je na svete už viac ako 60 rokov. Ako a načo vôbec vznikla?

Malá zelená kartička ISIC, kompatibilná do každej peňaženky, je na svete už 64 rokov. Všetci sme ju už videli alebo minimálne aspoň o nej počuli. Ale ako vôbec vznikla a čo bolo jej účelom?

Po druhej svetovej vojne a studenej vojne sa západný svet zameral na vzájomnú spoluprácu a porozumenie, aby zabránil opätovnému vzkrieseniu fašizmu. Táto atmosféra poskytla impulz pre vytvorenie študentských organizácií s cieľom spolupracovať na mieri po celom svete. Jedna taká študentská organizácia nazývaná Medzinárodná študentská konferencia (ISC) usporiadala konferenciu v Kodani, ktorej sa zúčastnilo aj niekoľko ďalších študentských organizácii z celej Európy. Zúčastnené študentské organizácie vydali rozhodnutie o vytvorení jediného medzinárodného dokladu totožnosti platného pre vnímanú potrebu cestovných koncesií.

1Na základe dohodnutého bola založená Medzinárodná študentská identifikačná karta s cieľom poskytnúť študentom po celom svete prístup k študentským zariadeniam, kamkoľvek cestovali. Pôvodná karta ISIC bola študentskou identifikačnou kartou, ktorá poskytovala študentom na celom svete prístup k špeciálnym zľavneným letenkám. Aby študenti získali zľavnené letenky, museli vlastniť kartu ISIC. Tá im potom umožňovala preskúmať svet a objaviť nové krajiny a kultúry. V prvom roku bolo v 31 krajinách vydaných 56 000 kariet.

Toto podporilo priekopnícke poslanie karty ISIC: „Zvyšovanie medzinárodného porozumenia prostredníctvom podpory cestovania a výmenných príležitostí medzi študentmi, mladými ľuďmi a akademickou obcou“.

ISIC ako doklad o štúdiu

ISIC je naďalej jediným medzinárodne uznávaným dokladom o postavení študenta. Zvyšovanie množstva zľavnených leteniek dostupných online však zmenil zameranie karty. V súčasnosti je portfólio výhod a zliav prístupných kartou ISIC ďaleko za samotným cestovaním. 2Karta  je v súčasnosti aj každodennou kartou študentského životného štýlu a je vydávaný vo viac ako 133 krajinách sveta. Držitelia kariet majú naďalej zľavy a služby v oblasti cestovných príležitostí, no okrem toho študenti získajú preferenčný prístup k viac ako 150 000 produktom, službám alebo skúsenostiam v každej fáze a oblasti študentského života doma aj v zahraničí.

 

Na Slovensku je ISIC zabezpečovaný spoločnosťou CKM SYTS a je dostupný pre všetkých študentov denného štúdia vysokých a stredných škôl. Vysokoškolský preukaz platí 13 mesiacov, teda 3vždy od septembra – začiatku akademického roka – do koca septembra nasledujúceho akademického roka. Tento preukaz si môžeš zakúpiť kedykoľvek počas akademického roka. Po skončení platnosti si platnosť preukazu predĺžiš prolongačnou známkou. Ak si tak ešte neurobil, známku si zakúpiš TU.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»