fbpx

Dopravcovia - EURO26

Spolupráca s dopravcami

Zväz autobusovej dopravy je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia. Združuje (fyzické) a právnické osoby podnikajúce vo verejnej pravidelnej osobnej doprave a ďalšie organizácie, ktorých činnosť súvisí s verejnou dopravou v Slovenskej republike.

Zväz je právnická osoba, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Priority a poslanie Zväzu
ZAD je meradlom kvality verejnej dopravy na Slovensku.
ZAD je garantom kvalitných služieb pre cestujúcu verejnosť.
ZAD je silný a stabilný partner pre orgány verejnej správy (štátna správa, samospráva) a profesionálnu verejnosť.

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»