fbpx

Študentom UMB: Stihni poplatok za prolongáciu do 20.8.2018 - EURO26

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O SPÔSOBE PREDĹŽENIA PLATNOSTI PREUKAZU ŠTUDENTA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Preukaz denného študenta ISIC je aktuálne platný už len do 30. 9. 2018.
Po zápise do vyššieho ročníka je potrebné predĺžiť platnosť preukazu vizuálne aj elektronicky.
Preukaz bude mať po predĺžení platnosť až do 30. 9. 2019 (pre dopravu končiace ročníky platnosť do 30.6.2019). Predlžovanie platnosti preukazu bude pre akademický rok 2018/2019 realizované počas zápisov na fakultách u prolongačných skupín a od 2. 10. 2018 iba v Kancelárii preukazov UMB v novej budove EF.
Od 01. 10. 2018 budú nepredĺžené preukazy zablokované (v externých systémoch – dotkne sa to aj dopravy).
Predĺženie platnosti preukazu hneď po zápise bude možné vtedy, keď uhradíte poplatok 13 Eur so správnymi platobnými údajmi na účet UMB do 20. 8. 2018 (neskôr s poplatkom +2 Eur za omeškanie).

Využite naplno svoj študentský preukaz ISIC
a predĺžte si jeho platnosť známkou ISIC 09/2019

PZ-09-2019_h100px

Bez tejto známky po 1. 10. 2018 nemáte platnú licenciu ISIC a Váš preukaz bude vyradený z medzinárodnej databázy platných ISIC preukazov!
Svet zliav sa pred Vami uzavrie nielen vo svete, ale aj na Slovensku.
K známke ISIC 09/2019 dostanete kupónovú knižku s 60 špeciálnymi kupónmi na extra zľavy a ďalšie kupóny dostupné v ISIC aplikácii (iOs, Android) – viac informácií na http://isic.sk/isic-mobilna-appka/.

POSTUP PREDĹŽENIA PLATNOSTI ŠTUDENTSKÉHO PREUKAZU ZNÁMKOU ISIC 09/2019

  1. zistite si, v ktorý deň prebieha zápis do nového akademického roku na Vašej fakulte
  2. skontrolujte, či máte predpis poplatku 13 € v akademickom informačnom systéme AiS2 (ak nie, píšte napreukazy@umb.sk)
  3. uhraďte do 20. 8. 2018 poplatok 13 € na číslo účtu 700 009 5590/8180 IBAN SK75 8180 0000 0070 0009 5590,variabilný symbol 9771, špecifický symbol je IO číslo v akademickom informačnom systéme AiS2
  4. absolvujte zápis
  5. po zápise s potvrdením o štúdiu si môžete prísť predĺžiť platnosť preukaz u prolongačnej skupiny(harmonogram bude zverejnený na www.preukazy.umb.sk)
  6. na svoj preukaz ISIC dostanete známku 09/2019 a k nej aj kupónovú knižku so 60 extra zľavami
  7. preukaz Vám po nalepení známky pracovníci prolongačnej skupiny hneď elektronicky aktivujú

Snímka obrazovky 2018-08-17 o 9.11.03

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12
974 01 Banská Bystrica www.preukazy.umb.sk

PRIHLÁSENIE SA DO EURO26»